Robotti ja mies työskentelevät yhdessä kirjoittamisessa

Tämän sivuston artikkeleiden suunnittelussa on käytetty tekoälypohjaisia kielenluontimalleja sekä muita kielen tarkistus- ja muokkausohjelmistoja.

Esimerkkejä tekoälypohjaisista kielenluontimalleista:

Kirjoittaja on kaikissa tapauksissa muuttanut tekoälyn tuottamaa sisältöä, ellei kyseessä ole suora lainaus.  Kirjoittaja on mahdollisesti käyttänyt joitakin osia tekoälyn tuottamasta tekstistä tai ehdotuksista oman mielensä mukaan ja vastaa lopullisista artikkeleista itse. 

Jos tekoäly on vaikuttanut jonkin artikkelin sisältöön merkittävästi tai artikkelissa on suoraan tekoälyn tuottamaa sisältöä, se on mainittu kussakin artikkelissa erikseen. Tekoälyn merkittävä käyttö mainitaan joissakin tapauksissa lisäksi tai ainoastaan nimenomaisen artikkelin lopussa.

Merkittävä vaikutus artikkelin sisältöön tarkoittaa tällä sivustolla tekoälyn suoraan tuottamaa tekstiä, jota on käytetty sellaisenaan osana sisältöä.

Tekoälyä on saatettu käyttää tekstin oikoluvussa muiden oikolukuohjelmistojen ohessa. Erityisesti tämä soveltuu sivustolla julkaistuihin englanninkielisten tekstien oikolukuun ja korjauksiin.

Jos kirjoittaja on osana normaalia artikkelia varten tekemäänsä tutkimustyötä varten käyttänyt tekoälyn tarjoamia ehdotuksia tai ideoita kirjoittaessaan lopullista tekstiä, tästä ei välttämättä ole erillistä mainintaa. 

Vastaavasti kirjoittaja on jättänyt oman harkintansa varaan sen, mitä tietolähteitä hän muutoinkin käyttää tekstin laadinnassa. Joissakin tapauksissa tietolähde on mainittu artikkelissa, toisinaan taas ei.

Kaikki sivuston artikkelit sisältävät kirjoittajan omia näkemyksiä ja mielipiteitä kulloisestakin aiheesta. Sivuston aineistot eivät ole tieteellisiä tutkimuksia, eikä niitä tule sellaisena pitää riippumatta siitä, mitä välineitä tekstin laadinnassa tai muokkauksessa on käytetty.