Penny istuu työhuoneessa kotonaan ja suunnittelee tulevia seikkailuja

Työhuonevähennys on yksi toiminimen hyödyllinen mahdollisuus elinkeinonharjoittajan verotuksen alentamiseen.

Oletko yrittäjänä toiminimellä? 

Voit tehdä työhuonevähennyksen veroilmoituksessa, jonka viimeinen jättöpäivä osuu edellisen vuoden osalta seuraavaan kevääseen. 

 • Toiminimen verovuoden 2023 veroilmoitus jätettiin keväällä 2024
 • Verovuoden 2024 osalta toiminimen työhuonevähennys tehdään vuoden 2025 kevään veroilmoituksessa

Verovähennys työtilasta on mahdollista, kun teet elinkeinonharjoittajana työtä kotonasi.

Palkansaajan ja yrittäjän verovähennyksessä työn tekemisestä kotona on eroa

Toisin kuin palkansaajalla tai kevytyrittäjällä ilman y-tunnusta, toiminimen työhuonevähennyksessä ei ole mitään omavastuuosuutta tai alarajaa. 

Vaikka tämä artikkeli käsitteleekin työhuonevähennystä vain toiminimiyrittäjän näkökulmasta, sivumennen sanoen edellä mainittu ero toiminimen ja palkansaajan työhuonevähennyksen välillä johtuu palkansaajien automaattisesti saamasta ns. tulonhankkimisvähennyksestä. 

Palkansaaja voi saada lisää vähennystä vain tulonhankkimisvähennyksen ylittävästä osuudesta.

Toiminimen työhuonevähennys saattaa herättää monia käytännön kysymyksiä:

Kaikkiin näihin kysymyksiin elinkeinonharjoittajan työhuonevähennyksestä löydät vastaukset tästä artikkelista. 

Merkitse tämä opas tietokoneesi kirjanmerkkeihin, niin voit palata siihen myöhemminkin tarpeen mukaan.

1. Mikä on toiminimen työhuonevähennys?

Työhuonevähennyksen tarkoitus on vastata verotuksessa niitä kuluja, joita sinulle muodostuu työn tekemisestä kotona. Työhuoneen kuluja kattava vähennys pienentää toiminimesi verotettavaa tuloa, joten sen seurauksena maksat vähemmän veroja ja sinulle jää enemmän rahaa muuhun käyttöön.

Elinkeinonharjoittajan työhuonevähennyksen saadaksesi sinulla ei tarvitse olla nimenomaista "työhuonetta" vain ja ainoastaan työkäyttöön. 

Perusteena verovähennykseen on työn tekeminen kotona ja jokin työkäyttöön eriytetty osa, ei kirjaimellinen huone. Sinulla voi näin ollen olla kotona työpöytä, työtila tai työnurkka, ihan miten haluat sitä kutsua. 

"Työhuonevähennys" on verottajan nimitys vähennykselle kotona tekemästäsi työstä, jonka tarkoitus on rahan ansaitseminen eli tulonhankinta.

Tekemällä toiminimen työhuonevähennyksen veroilmoituksessa sinulle saattaa jäädä enemmän rahaa säästämiseen tai sijoittamiseen, koska sitä ei mene siinä määrin veronmaksuun.

Toiminimen työhuonevähennyksen tekemiseen sinulla on kaksi tapaa

 1. Kaavamainen työhuonevähennys
 2. Työhuonevähennys todellisten kulujen mukaan

Katsotaanpa miten nämä kaksi mahdollisuutta tehdä työhuonevähennys toimivat.

2. Kuinka paljon saat toiminimen kaavamaista työhuonevähennystä?

Kaavamainen työhuonevähennys tehdään verottajan vuosittain vahvistaman taulukon mukaisena. Verohallinto vahvistaa vuosittain kiinteät summat joiden mukaan vähennys tehdään.

Tästä löydät toiminimen työhuonevähennyksen määrät viime vuosien ajalta:

Verovuoden 2020 osalta verohallinto vahvisti kaavamaisen työhuonevähennyksen euromääriksi 16.12.2020 seuraavat summat:

 • Käytät asuntoa jatkuvasti ja kokopäiväisesti tulojen hankkimiseen: vähennyksen määrä on 900 euroa/vuosi
 • Käytät asuntoa jatkuvasti, mutta vain osapäiväisesti tulojesi hankintaan: vähennyksen määrä on 450 euroa/vuosi
 • Käytät asuntoa satunnaisten tulojen hankkimiseen muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa: vähennyksen määrä on 225 euroa/vuosi
Tieto aiempien vuosien työhuonevähennyksen määrästä on sinulle hyödyllinen, jos unohdit hakea verovähennystä. Tällöin voit hakea työhuonevähennykseen ja verotukseesi oikaisua verohallinnolta.

Verovuoden 2021 kaavamaisen työhuonevähennyksen euromäärät verohallinto vahvisti 7.12.2021 julkaisemissaan vero-ohjeissa. Toiminimen kaavamaisen verovähennyksen summat vuonna 2021:

 • Käytät asuntoa jatkuvasti ja kokopäiväisesti tulojen hankkimiseen: vähennyksen määrä on 920 euroa/vuosi
 • Käytät asuntoa jatkuvasti, mutta vain osapäiväisesti tulojesi hankintaan: vähennyksen määrä 460 euroa/vuosi
 • Käytät asuntoa satunnaisten tulojen hankkimiseen muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa: vähennyksen määrä 230 euroa/vuosi

Verovuoden 2022 kaavamaisen työhuonevähennyksen määrät verohallinto vahvisti vero-ohjeissaan 21.12.2022. Työhuonevähennys verovuodelle 2022 on seuraavien summien suuruinen:

  • Käytät asuntoa jatkuvasti ja kokopäiväisesti tulojen hankkimiseen: vähennyksen määrä on 920 euroa/vuosi
  • Käytät asuntoa jatkuvasti, mutta vain osapäiväisesti tulojesi hankintaan: vähennyksen määrä 460 euroa/vuosi
  • Käytät asuntoa satunnaisten tulojen hankkimiseen muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa: vähennyksen määrä 230 euroa/vuosi

  Kuten luvuista voit huomata, verohallinnon summat kaavamaiseen työhuonevähennyksen määriin vuodelle 2022 eivät ole muuttuneet lainkaan edelliseen vuoteen nähden.

  Verovuoden 2023 kaavamaisen työhuonevähennyksen määrät verohallinto vahvisti vero-ohjeissaan 12.12.2023. Työhuonevähennys verovuodelle 2023 on seuraavien summien suuruinen:

   • Käytät asuntoa jatkuvasti ja kokopäiväisesti tulojen hankkimiseen: vähennyksen määrä on 940 euroa/vuosi
   • Käytät asuntoa jatkuvasti, mutta vain osapäiväisesti tulojesi hankintaan: vähennyksen määrä 470 euroa/vuosi
   • Käytät asuntoa satunnaisten tulojen hankkimiseen muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa: vähennyksen määrä 235 euroa/vuosi

   Verovuoden 2024 kaavamaisen työhuonevähennyksen määrät verohallinto vahvistanee joulukuussa 2024. Verovuoden 2024 työhuonevähennys ilmoitetaan vuoden 2025 keväällä elinkeinonharjoittajan veroilmoituksessa.

   3. Saatko maksimimäärän elinkeinonharjoittajan työhuonevähennystä?

   Koska edellä mainitut verottajan määritteet voivat aiheuttaa jossain määrin vaikeuksia hahmottaa oikean kaavamaisen vähennyksen määrää suhteessa työhön, otan vielä lisää esimerkkejä verottajan rajauksista työhuonevähennyksen ehdoista.

   Saat yleensä maksimimäärän kaavamaista työhuonevähennystä, jos jokin tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy:

   • Käytät työhuonetta pääansiotulojen hankintaan, kuten päätoimisen toiminimesi työtehtäviin
   • Käytät työhuonetta tulojen hankkimiseksi useista eri tulonlähteistä, kuten vaikkapa vuokratulon hankintaan ja toiminimesi tulojen hankkimiseen 
   • Sinulla ei ole mitään muuta työhuonetta tai -tilaa
   • Teet yli 50 % työpäivistäsi kotona jonkin muun paikan lisäksi

   Saat taulukon mukaista toiseksi suurinta kiinteää työhuonevähennystä, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

   • Käytät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojesi hankintaan
   • Käytät asuntoa pysyväisluontoisten sivutulojen hankkimiseksi
   • Käytät osaa kodistasi huomattavien sivutulojen hankintaan
   • Teet työtä kotona alle 50 % työpäivistäsi

   Saat toiminimesi verotuksessa pienintä taulukon mukaista verovähennystä, jos:

   • Mikään edellisten kahden kohdan määritelty vähennysehto ei sovellu sinun tilanteeseesi
   • Teet kotona työtä satunnaisesti tulojen hankkimiseksi eli joskus, silloin tällöin vuoden aikana

   Yleisesti ottaen, jos liiketoimintasi on yhtään suurempaa, sinulla hyvät mahdollisuudet suurimpaan mahdolliseen työhuonevähennykseen. Katsotaanpa seuraavaksi esimerkkejä tästä.

   4. Esimerkkejä ja selvennyksiä toiminimen kaavamaisen työhuonevähennyksen ehtoihin

   Edellä mainitut verottajan ehdot kaavamaisen työhuonevähennyksen määrittämiseen saattavat tuntua osittain ristiriitaisilta, mutta ohjaavana ajatuksena voit käyttää sitä, että jos toiminimelläsi ei ole muuta työtilaa, voit tehdä maksimivähennyksen. 

   Jos toiminimelläsi on kaksi työtilaa kuten vuokrattu erillinen toimitila tai työtila, olet silti oikeutettu maksimaaliseen työhuonevähennykseen, jos teet pääasiallisesti työtä kotona eli vähintään 50 % työajastasi. 

   Sama toteutuu, jos hoidat kotona pääomatuloihisi ja yrittäjän tuloihisi liittyviä asioita, vaikka olisitkin kotona töissä alle 50 % työpäivistäsi.

   Samoin vaikka yrittäjänä lähtisit kotona sijaitsevalta työhuoneelta asiakkaan luo käymään ja viettäisit siellä koko päivän, olet oikeutettu työhuonevähennykseen, jos sinulla ei ole muuta työtilaa.

   Vaihtuvien asiakkaiden luo sinulle ei muodostu mitään työhuonetta. Tällaista tilannetta sivusi kiinnostava korkeimman hallinto-oikeuden päätös yrittäjän matkakulujen korvauksista 28.12.2007 T 3406, jonka löydät verohallinnon sivuilta. Verottaja hävisi oikeusjutun.

   5. Mikä on toiminimen huomattavan ja vähäisen liiketoiminnan ero?

   Verottaja on ottanut kantaa siihenkin, mikä euromääräinen tulo on työhuonevähennyksen kannalta merkittävää tai "huomattavaa" tuloa ja mikä ei ole. Linkin takaa löytyvässä artikkelissa annetaan esimerkki:

   • Ohjelmistosuunnittelija tekee toiminimellä työtä kotonaan ja hänen liikevaihtonsa (myynti ilman arvonlisäveroa) on 5000 euroa, lisäksi hänellä on muu palkkatyö. Toiminta on verottajan mielestä vähäistä
   • Kosmetologi tekee kotinsa yhteydessä olevassa työtilassa työtä ja hänen liikevaihtonsa on 30 000 euroa. Verottajan näkemys toiminnasta: "Yritystoiminta ei ole pienimuotoista"

   Tämä antaa jonkinlaista suuntaa sille miten voit määritellä kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruuden suhteutettuna omaan yritystoimintaasi toiminimellä. 

   Edellä olevan esimerkin kosmetologi saa taulukon suurimman työhuonevähennyksen ja ohjelmistosuunnittelija saisi toiseksi suurimman verovähennyksen.

   6. Mihin merkitset toiminimen kaavamaisen työhuonevähennyksen elinkeinonharjoittajan veroilmoitukseen?

   Jos teet toiminimellesi kaavamaisen työhuonevähennyksen elinkeinonharjoittajan sähköisellä veroilmoituksella, vähennyksen määrä merkitään kohtaan: "Muut kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut". 

   Klikkaa sähköisestä veroilmoituksesta auki kohta "Yksityisasunnon käyttö elinkeinotoiminnassa" > "Avaa erittely". Valitse vaihtoehdoista "Työhuonevähennys". Ilmoita tässä mihin työhuonevähennyksesi perustuu, lomakkeesta aukeaa vaadittava lisätieto valittuasi kohdan "työhuonevähennys".

   Sähköinen veroilmoitus lisää tämän jälkeen automaattisesti kaavamaisen työhuonevähennyksen summan kohtaan "Yksityisasunnon käyttö elinkeinotoiminnassa [summa] €". 

   Jos sinulla on muitakin kirjanpidon ulkopuolisia kuluja, laske ne kaikki yhteen yhdessä työhuonevähennyksen määrän kanssa ja ilmoita kokonaissumma ruudussa: "Muut kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut". 

   Jos sinulla ei ole muita kirjanpidon ulkopuolisia kuluja, ruutuun tulee ainoastaan työhuonevähennyksen määrä.

   Lisätietoja liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoituksen täyttämiseen verottajan ohjeesta.

   7. Millä perusteella voit saada toiminimen työhuonevähennyksen todellisten kulujen mukaan?

   Jos haluat saada verottajalta työhuonevähennystä asuntosi yhteydessä olevan toiminimen työpisteen todellisten kulujen mukaan, sinulla on oltava luotettava selvitys vähennyskelpoisista menoista. 

   Verovähennyksen saaminen todellisten kulujen mukaan ei ole itsestään selvää. Verottaja tekee kokonaisarviointia päättäessään, voitko saada vähennystä asuntosi yhteydessä olevasta työtilasta toteutuneiden menojen mukaan vai et. Arvioinnin perusteena käytetään seuraavia tietoja, jotka sinulla on oltava tiedossa:

   • Asuntosi kokonaispinta-ala
   • Yrityksesi käytössä olevan osuuden pinta-ala
   • Asunnossasi asuvien henkilöiden määrä
   • Toiminimesi yritystoiminnan laajuus, kuten vuosimyynti eli liikevaihto
   • Yrityksesi toimiala (tarvitseeko toimintasi todellisuudessa työtilaa)

   Pohditaanpa näitä verottajan määritteitä hieman enemmän. Asunnon kokonaispinta-alan ja toiminimen käytössä olevan pinta-alan suhde kertoo siitä, onko yleensä järkevää olettaa, että sinulla todellisuudessa on jokin tila työkäytössä. 

   Esimerkkejä - kuka saa työhuonevähennyksen todellisten kulujen mukaan?

   Verottajan aiemmin mainittuun esimerkkiin on otettu 30 neliön yksiö, jossa asutaan ja tehdään ohjelmistosuunnittelua toiminimellä. Asunnon pienehkön pinta-alan lisäksi liiketoiminta on vähäistä. Koska tilaa on kokonaisuudessaan vähän ja toiminta on vähäistä, ohjelmistosuunnittelija ei voi tehdä vähennystä todellisten kulujen mukaan. Hän tekee sen sijaan kaavamaisen työhuonevähennyksen.

   Toisessa esimerkissä kosmetologi asuu 150 neliön asunnossa, josta 30 neliötä on yrityskäytössä. Asunnossa asuu kaikkiaan 4 henkilöä ja yrittäjä tekee työtä ilmeisen päätoimisesti. Hän voi saada vähennyksen todellisten kulujen mukaan.

   Verovähennys todellisten kulujen mukaan onnistuu sitä paremmin, mitä laajempaa liiketoimintasi toiminimellä on. 

   Toisaalta olen tavannut tilanteita, joissa täysin sivutoimisen yrittäjän työhuonevähennys on hyväksytty verotuksessa joka vuosi. 

   Tällöin kyseessä on ollut sen verran suurempi talon kokonaispinta-ala, että verottaja on katsonut työtilavähennyksen olevan kohtuullinen ja uskottava.

   8. Miten vähennys todellisten kulujen mukaan lasketaan?

   Jos haluat työhuonevähennyksen työtilan todellisten kulujen mukaan, tarvitset ensin seuraavat tiedot:
   • Asunnon tai talon kokonaispinta-ala
   • Sen tilan pinta-ala joka on toiminimesi työkäytössä
   • Asunnon tai talon verovähennyskelpoiset kulut vuoden ajalta
   Muut tiedot verottaja saa veroilmoitukseltasi ja/tai kysyy niitä halutessaan. Seuraavaksi laske kuinka monta prosenttia asunnostasi on työkäytössä. 

   Esimerkkilaskelma toiminimen työkäytössä olevan tilasta:
   • Asunnon kokonaispinta-ala on 80 neliötä
   • Työkäytössä on 17 neliötä
   • 17 neliötä / 80 neliötä x 100 = työtilan osuus kokonaispinta-alasta on 21,25 % 
   Kun nyt tiedämme, paljonko esimerkissämme on työtilan prosenttiosuus kokonaistilasta, laskemme samalla prosenttiosuudella koko vuoden työtilan kulut:
   • Asunnon vuokra: 900 e/kk = 10 800 e/vuosi
   • Asunnon sähkömaksut: 30 e/kk = 360 e/vuosi
   • Esimerkin asunnon kokonaiskulut vuodessa = 11 160 e/vuosi
   • Työtilan kulujen osuus kokonaiskuluista: 0,2125 x 11 160 e = 2371,50 euroa/vuosi
   Jos lasket oman työtilasi todellisen työhuonevähennyksen määrää, vaihda esimerkin tietoihin omat summasi, jotka saat asuntosi todellisista menoistasi. 

   Laskiessasi oman työhuonevähennyksesi määrää, ota huomioon että kulut ja niiden aiheuttajat vaihtelevat asunnosta tai talosta toiseen. Selvitä mitä kuluja sinä maksat ja laske työtilan kulut niiden mukaan. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi:

   Voit vähentää todellisissa työhuonekuluissa työtilaan kohdistuvan osuuden kiinteistöösi tai asuntoosi liittyvistä menoista.

   9. Missä kohdassa työhuonevähennys ilmoitetaan veroilmoituksessa?

   Toiminimen veroilmoituksella kysytään tietoja asunnon tai omakotitalon kokonaispinta-alasta ja kiinteistön verovähennyskelpoisista kokonaiskuluista vuoden ajalta, joten sinun on pidettävä näistä kirjaa ja säilytettävä kuitit.

   Kuten tehdessäsi kaavamaista työhuonevähennystä, myös todellisten kulujen mukaan tehtävä toiminimen työhuonevähennys tulee veroilmoituksella kohtaan "muut kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut".

   Klikkaa sähköisestä veroilmoituksesta auki kohta "Yksityisasunnon käyttö elinkeinotoiminnassa" > "Avaa erittely". Valitse vaihtoehdoista "Todelliset kustannukset". Tämän jälkeen sinulta kysytään asunnon kokonaispinta-alaa, käytössäsi olevaa työtilan pinta-alaa ja tietoja asunnon kuluista. 

   Sähköinen veroilmoitus lisää tämän jälkeen automaattisesti työhuonevähennyksesi määrän kohtaan "Yksityisasunnon käyttö elinkeinotoiminnassa [summa] €". 

   Jos sinulla on muitakin kirjanpidon ulkopuolisia kuluja, laske ne kaikki yhteen työhuonevähennyksesi summan kanssa ja ilmoita lopullinen kokonaissumma ruudussa: "Muut kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut". 

   Jos sinulla ei ole muita kirjanpidon ulkopuolisia kuluja, kokonaissummaksi tulee ainoastaan ilmoittamasi työhuonevähennyksen määrä.

   10. Kannattaako kaavamainen työhuonevähennys vai verovähennys todellisten menojen mukaan?

   Jos liiketoimintasi on aiemmin mainittua "huomattavan" laajuista, sinulla on mahdollisuus valita teetkö työhuonevähennyksen toteutuneiden kulujen mukaan vai kaavamaisena vähennyksenä. 

   Yleensä työhuonevähennys on verotuksellisesti edullisempaa tehdä todellisten kulujen mukaan, jos maksat työtilastasi tai asunnostasi yleisten vuokramarkkinoiden mukaista vuokraa. Työtilasi vuosittaisten kulujen ylittäessä kaavamaisen työhuonevähennyksen määrän, saat suuremman veroedun vähentämällä todelliset menosi verotuksessa.

   Jos toteutuvat työtilasi kulut ovat hyvin alhaiset ja alle kaavamaisen verovähennyksen määrän, tee vähennys mieluummin verottajan taulukon mukaisena.

   11. Miten voit itse vaikuttaa toiminimesi työhuonevähennyksen määrään

   Päätät itse missä teet työtä ja kuinka suuren tilan varaat työn tekoosi.

   Näin ollen voit työtilasi koon valinnalla vaikuttaa työhuonevähennyksesi määrään. Jos teet verovähennyksen todellisten työhuoneen kulujen mukaan, suurempi työtilan pinta-ala suhteessa koko asuntosi pinta-alaan kasvattaa saamaasi vähennyksen määrää.

   Luonnollisesti työtilan ja omassa käytössäsi olevan tilan suhteen on oltava järjellinen. Jos asut 40 neliön asunnossa ja väität työtilasi olevan 35 neliötä, verottaja tuskin uskoo että omassa käytössäsi on vain 5 neliön ala.

   Jos sinun ja verottajan arviot työhuoneesi tilanteesta poikkeavat merkittävästi toisistaan, sinulla on oltava todella hyvät perusteet merkittävän suuren työhuonevähennyksen tekemiseen.

   Työhuonevähennyksen hyödyntäminen toiminimesi verotuksessa on hyödyllinen etu, joka sinun kannattaa käyttää. 

   Tiivistelmä toiminimiyrittäjän työhuonevähennyksestä

   • Tutki, voitko tehdä työhuonevähennyksen todellisten kulujen perusteella vai kaavamaisesti
   • Jos teet vähennyksen todellisten kulujen mukaan, määritä työhuoneesi pinta-ala ja laske sen osuus koko asunnon tai talon pinta-alasta
   • Selvitä asunnon toteutuneet verovähennyskelpoiset kulut, jos et tee kaavamaista verovähennystä. Todelliset kulut aiheutuvat työhuoneen ylläpidosta, kuten sähkömaksut. Vähennä sitten työhuoneen kulut työkäytön pinta-alan mukaisessa suhteessa
   • Ilmoita työhuonevähennys keväällä toiminimen veroilmoituksessa
   • Vähentäessäsi todellisten kulujen mukaan, säilytä kuitit ja muut tositteet työhuoneen kuluista, jos verottaja haluaa myöhemmin tarkentavia tietoja
   • Huomaa, että täyden työhuonevähennyksen tekeminen vaatii säännöllistä työskentelyä kotona tai sitä, että sinulla ei ole muuta työtilaa

   Ota tästä oma kirjanpitäjä toiminimellesi!

   Lue lisää

   [Tämän artikkelin tiivistelmän laadinnassa on käytetty tekoälyä. Lue lisää artikkelien laadinnasta tällä sivustolla.]