Ankka täyttää toiminimensä veroilmoitusta

Toiminimen veroilmoitus verovuodelta 2023 on nyt mahdollista jättää verohallinnon sähköisellä lomakkeella nro 5

Verovuoden 2023 osalta toiminimen veroilmoituksen yleinen viimeinen jättöpäivä osuu tiistaille 2.4.2024.

Verohallinto käyttää toiminimen veroilmoituksesta nimeä elinkeinotoiminnan veroilmoitus. Verohallinnon julkaisuissa puhutaan myös liikkeenharjoittajan, elinkeinonharjoittajan tai ammatinharjoittajan veroilmoituksesta.

Kyseessä on joka tapauksessa aina sama verottajan lomake numero 5.

Verottajan ohjeet toiminimen veroilmoituksen täyttämiseen

Edellä olevasta ensimmäisestä linkistä pääset verohallinnon yleisohjeeseen elinkeinotoiminnan veroilmoituksen täyttämisestä. Verottajan täyttöohje kertoo, mitä verohallinnon haluamia kululajeja tai tuottoja sinun tulee kuhunkin toiminimen veroilmoituksen laatikkoon merkitä. 

Ohje on hyödyllinen jos sinulle on epäselvää, mitä veroilmoituslomakkeen eri nimikkeet tarkoittavat. 

Toiminimen veroilmoituksen täyttämisen avuksi tässä artikkelissa on kooste tällä sivustolla julkaistuista verovähennyksistä ja muista veroilmoituksen täyttämiseen liittyvistä tekijöistä. 

Jokaisen verovähennyksen kohdalla kerrotaan, mihin kohtaan sisällytät kunkin tulon tai kulun elinkeinonharjoittajan veroilmoituksella.

1. Ilmoitatko tulot ja menot veroilmoituksella arvonlisäverollisina vai ilman ALV:n määrää?

Jos olet toiminimen liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen, merkitset kaikki myyntituotot (tulot) ja kulut ilman arvonlisäveron määrää. Poikkeuksena edustuskulut, jotka ilmoitat aina arvonlisäveron sisältävinä. 

Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, ilmoitat veroilmoituksella kaikki toiminimeesi liittyvät menot ja kulut arvonlisäveron sisältävinä.

Missä veroilmoituksen kohdassa ilmoitat minkäkin tulon ja menon? Katsotaanpa muutamia yleisiä toiminimen tuloja ja kuluja, jotka saattavat aiheuttaa päänvaivaa.

2. Merkitse arvonlisäveron alarajahuojennus tuloksi elinkeinonharjoittajan veroilmoituksen kohdassa "saadut avustukset ja tuet"

Arvonlisäveron alarajahuojennus on merkittävä toiminimesi veroilmoituksella tuloksi. ALV-huojennus on verotettavaa tuloa, joka lasketaan osaksi kokonaistuloasi. 

Jos olet pitänyt maksuperusteista kirjanpitoa eli yhdenkertaista kirjanpitoa, voit merkitä ALV-huojennuksen tuloksi sille vuodelle, jona se on maksettu verotilillesi. Käytännössä tämä tapahtuu kunkin vuoden helmikuussa. 

Jos ilmoitat arvonlisäverosi verottajalle kuukausittain tai kolmen kuukauden välein, löydät alarajahuojennuksen määrän ALV-ilmoitukseltasi, jonka viimeinen jättöpäivä verottajalle on 12.2.

Jos ilmoitat arvonlisäveron kerran vuodessa, jätät ilmoituksen viimeistään 29.2. Löydät ilmoittamasi alarajahuojennuksen määrän tuolla päiväyksellä tekemästäsi ALV-ilmoituksesta Omavero-palvelusta

Käytännössä, jos olet vuosi-ilmoittaja, huojennus alentaa maksuun menevän arvonlisäverosi määrää, joten varsinaisesti sinulle ei ole tullut tuolloin rahaa. Olet sen sijaan saanut "alennusta" maksamasi arvonlisäveron määrään. Tuon "alennuksen" merkitset toiminimen veroilmoituksella tuloksi.

3. Toiminimen edustuskulut - vähennä kohdassa "edustuskulut"

Toiminimen edustuskuluissa verovähennyskelpoista on puolet edustusmenoista. Veroilmoituksella merkitset ensin edustuskuluihin käytetyn kokonaissumman koko vuoden ajalta yhteensä ja sen jälkeen seuraavassa ruudussa ilmoitetaan vähennyskelpoinen osuus eli 50 %. 

Edellisessä linkissä kerrotaan yksityiskohtaisemmin edustuskulujen vähentämiseen kirjanpitoon tarvittavista muistiinpanoista. Lue sieltä lisää, kun vähennät edustuskuluja toiminimesi veroilmoituksella.

Edustuskulut merkitään aina arvonlisäverollisina eli älä vähennä arvonlisäveron määrää missään vaiheessa erikseen pois edustusmenoista.

4. Toiminimen tietokoneen verovähennys - veroilmoituksen kohta "muut vähennyskelpoiset kulut"

Toiminimen tietokoneen verovähennysoikeus riippuu siitä, mihin käytät konetta. Yrittäjän tietokoneen käytön voit kuitenkin vähentää verotuksessa osittain jo varsin pienelläkin käytöllä. 

Tietokoneen käyttäminen pienessä määrin muuhun kuin työtarkoitukseen ei estä ostohinnan vähentämistä kokonaisuudessaan verotuksessa.

Jos olet toiminimesi liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen, voit vähentää samassa suhteessa myös tietokoneen ostohinnan arvonlisäveron määrän. Se tehdään erillisellä arvonlisäveron ilmoituksella, jolla ei ole mitään tekemistä elinkeinonharjoittajan vuosittaisen veroilmoituksen kanssa.

Jos olet ostanut toiminimellesi tietokoneen verovuoden aikana ja käyttänyt sitä vähänkään yritystoiminnassa, muista vähentää ostokulut veroilmoituksella.

Lue tarkemmat ehdot toiminimen tietokoneen verovähennykselle.

5. Toiminimesi firman juhlien kulut vähennät veroilmoituksen kohdassa "muut vähennyskelpoiset kulut"

Onko sinulla toiminimelläsi yksikin työntekijä, jonka kanssa juhlistitte jotakin yritykseesi liittyvää tapahtumaa? Voit vähentää kohtuulliset juhlakulut kokonaisuudessaan elinkeinonharjoittajan veroilmoituksella. 

Sinun on otettava juhlien kuluista kuitit ja tositteen talteen, merkittävä muistiin miksi juhlat järjestettiin ja ketä oli paikalla. Lue tarkemmat ohjeet yrittäjän juhlakulujen vähentämisestä verotuksessa.

6. Toiminimen kokous- ja neuvottelukulut vähennät elinkeinonharjoittajan veroilmoituksen kohdassa "muut vähennyskelpoiset kulut"

Neuvottelumenot ja kokouskulut kohdistuvat yrityksen henkilökuntaan ja sisäisiin palavereihin. 

Sama soveltuu myös toiminimeesi tai elinkeinonharjoittamiseesi suoranaisesti liittyviin henkilöihin, jotka eivät ole sinulla töissä. Esimerkiksi toiminimesi kirjanpitäjälle tarjotut kokouspullat sopivat tähän. 

Lue lisää kokous- ja neuvottelukulujen vähentämisestä toiminimen verotuksessa ja kirjanpitoon liitettävistä tiedoista.

7. Toiminimelle ostetun puhelimen hinta ja puhelinlaskut vähennetään veroilmoituksella osana liiketoiminnan menoja kohdassa "muut vähennyskelpoiset kulut" 

Useimmille toiminimellä yrittäville puhelin on välttämätön työväline. Yrittäjän puhelin on usein ahkerassa käytössä ja uuden työpuhelimen hankinta tulee aika ajoin välttämättömäksi. 

Elinkeinonharjoittajan puhelimen ostohinnan verovähennykseen liittyy joitakin huomion arvoisia seikkoja. Lue lisää puhelimen verovähennyksestä.

Voit vähentää myös puhelimen varsinaisesta käytöstä aiheutuvia puhelinlaskuja. Nämä vähennetään samassa veroilmoituksen kohdassa kuin puhelimen ostohintakin. Katso toiminimen puhelinlaskun verovähennykseen liittyvät tarkemmat ohjeet.

8. Sisällytä kirjanpidon ja talouskonsultoinnin kulut toiminimen veroilmoituksen kohtaan "muut vähennyskelpoiset kulut"

Toiminimellesi ostamasi kirjanpidon, taloushallinnon, talouskonsultoinnin ja veroneuvonnan menot ovat yritystoimintasi verovähennyskelpoisia menoja.

Laske niidenkin summat yhteen yhdessä tähän kohtaan tulevien kulujen kanssa.

9. Toiminimen maksamat YEL-maksut eli yrittäjäeläkemaksut tulevan veroilmoituksen kohtaan "muut vähennyskelpoiset kulut"

Laske koko vuoden aikana maksamasi YEL-maksut yhteen ja lisää ne veroilmoituksen muihin vähennyskelpoisiin kuluihin, jos vähennät ne elinkeinotoiminnan tulostasi eli toiminimen kuluina.

Vaihtoehtoisesti voit vähentää YEL-maksut puolisosi veroilmoituksella tai henkilökohtaisella veroilmoituksellasi.

Henkilökohtainen veroilmoituksesi on esitäytetty veroilmoituksesi, jonka löydät tarvittaessa Omavero-palvelusta.

Lue lisää YEL-maksujen vähentämisestä veroilmoituksella parhaan veroedun saamiseksi.

10. Toiminimen päivärahat merkitset veroilmoituksella kohtaan: "Selvitys lisääntyneistä elantokustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilapäisestä työmatkasta"

Yrittäjän niin sanottuna lisävähennyksenä tekemät päivärahoja vastaavat verovähennykset ovat olennainen asia muistaa vähentää veroilmoituksella, sillä ne merkitsevät usein satojen eurojen veroetuja.

Vähennyksen päivärahoista yrittäjä voi tehdä sekä kotimaan että ulkomaan matkoista. Matkojen on liityttävä yritystoimintaan tavalla tai toisella.

Lue enemmän toiminimiyrittäjän päivärahoista ja niiden merkitsemisestä

11. Vähennä koronatestien kulut kohdassa "muut vähennyskelpoiset kulut"

Korona-aika on otettu huomioon verottajan päätöksissä. Voit vähentää toiminimen veroilmoituksessa maksamiesi koronatestien kulut riippumatta siitä, oletko järjestänyt itsellesi muuta työterveyshuoltoa vai et. 

 Katso lisää yrittäjän koronatestien vähentämisestä toiminimen verotuksessa.

Samalla periaatteella voit tehdä verovähennyksen yritystoiminnassasi tarvitsemistasi hengityssuojaimista tai kasvosuojaimista. Kasvomaskitkin vähennetään elinkeinonharjoittajan veroilmoituksessa muissa vähennyskelpoisissa kuluissa.

12. Toiminimen maksamat ennakkoverot ja sakkomaksut

"Muissa vähennyskelvottomissa kuluissa" ilmoitat elinkeinonharjoittamisesi tuloista maksamiesi sakkomaksut tai muut vähennyskelvottomat viranomaismaksut, jos olet vähentänyt ne omassa kirjanpidossasi kuluina. 

Ennakkoverot ja verottajalle maksetut viivästys- tai sakkomaksut eivät ole toiminimesi verovähennyskelpoisia kuluja eli et voi merkitä niitä mihinkään muuhun veroilmoituksen kohtaan. Sama soveltuu myös esimerkiksi parkkisakkoihin.

Viranomaisten määräämiä sakkoja ei voi vähentää verotuksessa.

Kun tiedät toiminimesi maksamien ennakkoverojen kokonaismäärän, voit laskea verottajan laskurin avulla, että oletko maksanut tarpeeksi ennakkoveroja vuoden aikana. 

Jos ennakkoverojesi määrä on liian alhainen, sinulle tulee myöhemmin veromätkyjä. Jos taas olet maksanut liikaa veroja ennakkoon, saat veronpalautusta toiminimesi tuloista.

Toiminimen ennakkoverotus antaa mahdollisuuden verosuunnitteluun, jonka avulla saatat saada sijoitetulle rahallesi tuottoa jos maksat verosi osittain myöhemmin ennakkoverojen maksamisen sijasta.

Verottaja arvioi aina ennen uuden vuoden alkua verotettavan tulosi määrän ja lähettää sen perusteella laskut ennakkoverosi määrästä. Voit halutessasi hakea verottajalta muutosta tähän maksuun. Ennakkoverojen muutoksenhaku voi olla hyödyllinen, koska verottaja arvioi verojesi määrän helposti yläkanttiin.

Toiminimen veroilmoitukseen voit sisällyttää muitakin vähennyksiä

Toiminimen verotuksessa vähennyskelpoisia ovat kaikki yritystoimintaan liittyvät kulut ja maksut. Joidenkin maksujen osalta verottajalla on olemassa erillisiä sääntöjä. Näitä käsitellään tällä sivustolla laajasti eri näkökulmista. 

Päivitän aika ajoin tätä artikkelia, kuten useita muitakin tämän sivuston artikkeleita. 

Jos toiminimen veroilmoitus tuntuu hankalalta, tutustu vaihtoehtoon:

Lue lisää