Pankkiiri korppi opettaa kirjanpitoa luokkahuoneessa

Kirjanpito, oli se sitten yhden- tai kahdenkertaista, on tärkeä osa toiminimesi ja minkä tahansa yrityksen talouden ja rahaliikenteen hallintaa.

Sekä kahden- että yhdenkertainen kirjanpito auttaa sinua seuraamaan yrityksesi rahan liikkeitä, varmistamaan yritystoiminnan lainmukaisuutta ja tarjoaa sinulle tärkeää tietoa toiminimesi päätöksenteon tueksi. 

Kumpi kirjanpitotapa sopii parhaiten juuri sinun toiminimellesi? 

Tässä artikkelissa käyn lyhyesti läpi kahdenkertaisen ja yhdenkertaiseen kirjanpidon erot, hyödyt ja haitat.

Mitä on kahdenkertainen kirjanpito?

Kahdenkertainen kirjanpito on yritysten yleisin kirjanpitotapa. 

Se perustuu niin sanottuun suoriteperusteiseen kirjanpitoon. 

Suoriteperusteisessa kirjanpidossa jokainen liiketapahtuma merkitään kahdelle eri kirjanpitotilille eli ikään kuin kahteen eri lokeroon: rahan lähteen lokeroon ja rahan käytön lokeroon. 

Tämä tarkoittaa, että jokaisen tavaran, palvelun tai rahasumman liikkuminen eli tapahtuma kirjataan kirjanpidossa sekä "debet" että "kredit" -puolelle, mikä antaa selkeän kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. 

Sekä paperilla että kirjanpito-ohjelmissa debet -lokero on vasemmalla puolella ja kredit puolestaan oikean puoleisessa sarakkeessa.

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa halutaan korostaa tarkkuutta ja selkeyttä. Jokaisesta kirjauksesta nähdään syy rahan liikkeelle ja käytetty kirjanpidon tili. 

Tämä tekee kahdenkertaisesta kirjanpidosta erityisen hyödyllisen suuremmille yrityksille ja yhteisöille, joilla on monimutkaisia taloudellisia tapahtumia.

Mitä tarkoittaa yhdenkertainen kirjanpito?

Yhdenkertainen kirjanpito on yksinkertaisempi vaihtoehto, joka sopii erityisesti pienemmille liikkeen- ja ammatinharjoittajille. 

Näistä, usein yksinyrittäjistä, käytetään puhekielessä yleisesti nimitystä toiminimellä yrittävä.

Tässä kirjanpitotavassa toiminimen tilitapahtumat merkitään muistiin maksuperusteisesti, eli tapahtumat kirjataan sitä mukaa kuin rahaa liikkuu yrityksen tilillä. 

Yhdenkertaiseen kirjanpitoon perustuvassa verotuksessa toiminimen tilikausi on aina kalenterivuosi.

Vaikka yhdenkertainen kirjanpito toiminimelle on yksinkertaisempi ja vähemmän aikaa vievä, siihenkin liittyy velvoitteita.

Milloin yhdenkertainen kirjanpito on oikaistava kahdenkertaiseksi?

Yhdenkertaista kirjanpitoa toiminimelleen pitävien liikkeenharjoittajien on oikaistava kirjanpito verotusta varten suoriteperusteiseksi. 

Liikkeenharjoittajia ovat esimerkiksi toiminimellä toimivat yrittäjät, jotka myyvät tavaraa kivijalkakaupassa.

Myös kiinteässä toimipaikassa eli toimitilassa yritystoimintaa harjoittavat palveluiden myyjät ovat liikkeenharjoittajia. Tällaisia ovat esimerkiksi parturiliikkeet ja kauneushoitolat.

Toiminimesi maksuperusteisen (yhdenkertaisen) kirjanpidon oikaiseminen suoriteperusteiseksi verovuoden päättyessä voi tarkoittaa lisätyötä ja -kustannuksia verotuksen yhteydessä.

Tosin mainittu lisätyö on usein paljon vähäisempää verrattuna siihen vaihtoehtoon, että käytettäisiin koko vuosi kahdenkertaista kirjanpitoa.

Ilman liiketilaa toimivien ammatinharjoittajien ei tarvitse oikaista kirjanpitoaan suoriteperusteiseksi kalenterivuoden päättyessä. Kalenterivuosi on yhtä pitkä kuin verovuosikin.

Milloin yhdenkertaisesta kirjanpidosta on pakko siirtyä kahdenkertaiseen kirjanpitoon?

Jos olet liikkeen- ja ammatinharjoittajana käyttänyt yhdenkertaista kirjanpitoa, sinun on tietyissä olosuhteissa siirryttävä kahdenkertaiseen kirjanpitoon. 

Siirtyminen kahdenkertaiseen kirjanpitoon on pakollista tapauksissa, joissa kaksi kolmesta seuraavasta ehdosta täyttyy:

 • Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
 • Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli 200 000 euroa
 • Yrityksen palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Edellä mainitun lisäksi, jos yrityksesi tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, kahdenkertainen kirjanpito on pakollista myös toiminimellä.

Mikä yhdistää yhdenkertaista ja kahdenkertaista kirjanpitoa?

Sekä kahdenkertaisessa että yhdenkertaisessa kirjanpidossa merkitään muistiin yritystoiminnasta saadut tulot, menot, korot, verot sekä tavaroiden ja palvelujen mahdollinen oma käyttö.

Molemmat kirjanpitotavat tarjoavat peruslähtökohdat yrityksen talouden seuraamiseen, vaikkakin kahdenkertainen kirjanpitotapa mahdollistaa yrityksen rahaliikenteen tarkemman seuraamisen.

Mikä kirjanpitotapa on paras (ja mahdollinen) sinun toiminimellesi?

Valinta kahdenkertaisen ja yhdenkertaisen kirjanpidon välillä riippuu pitkälti yrityksesi koosta, yritystoimintasi monimutkaisuudesta ja lainsäädännön kirjanpidolle asettamista vaatimuksista. 

Suuremmille yrityksille kahdenkertainen kirjanpito tarjoaa yksityiskohtaisempaa tietoa yritystapahtumista, kun taas pienemmille toiminimille yhdenkertainen kirjanpito voi hyvin olla riittävä ja vähemmän työllistävä vaihtoehto.

Sinun on olennaista arvioida omaa yritystoimintaasi ja keskustella aiheesta tarvittaessa kirjanpitäjän kanssa parhaan mahdollisen kirjanpitotavan valinnasta.

Näin voidaan varmistaa kirjanpidon lainmukaisuus ja se, että saat yrityksesi kirjanpidosta tarvitsemasi tiedot.

Tiivistelmä: Yhdenkertainen vai kahdenkertainen kirjanpito toiminimelle?

Kahdenkertainen kirjanpito:

 • Yleisin yritysten kirjanpitotapa
 • Perustuu suoriteperusteiseen kirjanpitoon, jossa jokainen liiketapahtuma kirjataan kahdelle tilille: rahan lähteelle ja käytölle
 • Tarjoaa tarkkuutta ja selkeyttä, hyödyllinen erityisesti suurille yrityksille

Yhdenkertainen kirjanpito:

 • Yksinkertaisempi vaihtoehto, sopii pienemmille liikkeen- ja ammatinharjoittajille
 • Kirjaukset tehdään maksuperusteisesti, eli sitä mukaan kun maksu saadaan tai maksetaan ulos
 • Tilikausi on aina kalenterivuosi
 • Verotusta varten liikkeenharjoittajan kirjanpito on oikaistava suoriteperusteiseksi, ammatinharjoittajan kirjanpitoa ei yleensä tarvitse oikaista

Milloin on pakollista siirtyä yhdenkertaisesta kahdenkertaiseen kirjanpitoon?

 • Jos kaksi seuraavista ehdoista täyttyy: taseen loppusumma on yli 100 000 euroa, liikevaihto on yli 200 000 euroa tai yrityksessä on keskimäärin yli kolme työntekijää
 • Tilikauden poiketessa kalenterivuodesta on tehtävä kahdenkertaista kirjanpitoa

Ota oma kirjanpitäjä toiminimellesi!

Lue lisää