Ankka kirjoittaa kannettavalla tietokoneella konehuoneessa

Voitko tehdä verovähennyksen toiminimen tietokoneesta? Miten vähennys tehdään?

Perusperiaatteena kaikissa toiminimen verotuksessa vähennettävissä kuluissa on se, että niiden on liityttävä tulon hankintaan. 

Jos hankit toiminimellesi (tmi) esimerkiksi läppärin tai muun tietokoneen, sen käyttämisen on liityttävä tavalla tai toisella suoranaisesti työhösi yrittäjänä.

Tällöin voit vähentää ostohinnan arvon verotuksessa.

Huom. toiminimen internet-yhteyden maksujen eli tietoliikennekulujen vähentämistä verotuksessa käsitellään tässä artikkelissa.

Maksukuitti tietokoneen tai tabletin ostohinnasta on aina liitettävä kirjanpitoon paperisena tai sähköisessä muodossa.

Kuitti on säilytettävä 6 vuotta ostovuoden jälkeen.

Miten toiminimen tietokoneen yksityiskäyttö vaikuttaa vähennyksen määrään?

Toiminimen tietokoneen vähentämiseen vaikuttaa se, paljonko käytät tietokonetta työtehtävissäsi. 

Tästä sinun on tarvittaessa pystyttävä antamaan selvitys. Kun käytät yritystoiminnassasi tietokonetta, tietokoneen vähentäminen jakautuu seuraavasti kolmeen mahdolliseen verovähennyksen määrään

  • 0 % vähennysoikeus: Käytät tietokonetta kokonaan omiin tarkoituksiisi, jotka eivät liity toiminimeesi
  • 50 % vähennysoikeus: Käytät tietokonetta jossain määrin toiminimeesi liittyvissä tehtävissä
  • 100 % vähennysoikeus: Käytät hankkimaasi tietokonetta pääasiassa työkäytössä tai käytät sitä merkittävien sivutulojen hankintaan

Kun vähennät tietokoneen hankintakuluja, voit vähentää myös arvonlisäveron osuuden maksamistasi alveista samassa suhteessa kuin vähennät koko tietokoneen hinnan.

Vinkki: Laske todellinen veroton ostohinta helposti verolaskurilla

Esimerkki: Ostat 800 euron kannettavan tietokoneen (sis. alv. 24 %), jonka arvonlisäveroton hinta on 645,16 euroa. Jos tietokone on pääasiassa työkäytössä eli käytät sitä työssä yli puolet kokonaiskäytöstä, voit vähentää ensin arvonlisäveron määrän alv-ilmoituksella. 

Tämän jälkeen vähennät loppuosan hinnasta osana muita liiketoiminnan kuluja.

Jos tietokoneen käyttö toiminimen liiketoiminnassa on vähäisempää eli alle puolet, voit silti vähentää puolet tietokoneen ostohinnasta ja arvonlisäveron määrästä toiminimen verotuksessa. 

Mikä tahansa käyttö riittää 50 % verovähennykseen.

Sekä toiminimen tuloslaskelmalla että veroilmoituksessa tietokonekulut ilmoitetaan kohdassa "liiketoiminnan muut kulut". 

Samaan lokeroon kirjanpidossa ja verotuksessa sijoitat myös monia muita toiminimesi liiketoimintaan liittyviä säännöllisiä menoja.

Miten tietokoneen ostohinnan määrä vaikuttaa vähentämiseen toiminimen kuluna?

Ratkaiseva raja tietokoneen ostohinnan verovähennyksen tavassa on 1200 euroa (alkaen vuodesta 2021).

Jos toiminimesi on arvonlisäverovelvollinen ja tietokoneen hinta ilman alvia on enintään 1200 euroa, voit vähentää tietokoneen ostohinnan kerralla seuraavalla veroilmoituksellasi. 

Arvolisäveron osuuden tietokoneen ostosta vähennät seuraavan normaalin alv-ilmoituksesi yhteydessä.

Jos toiminimen tietokoneen ostohinta on yli 1200 euroa, se vähennetään osissa. Tämä tapahtuu ns. menojäännöspoistona. 

Se tarkoittaa sitä että vähennät tietokoneen arvonlisäverottomasta ostohinnasta hankintavuonna 25 %. Seuraavana vuonna jäljelle jääneestä osuudesta vähennät jälleen 25 %.

Esimerkki tietokoneen menojäännöspoistosta: Ostat tietokoneen 1500 eurolla jonka hinta ilman alvia on 1209,68 euroa.

  • Vähennys 1. vuonna on 25 % ostohinnasta: 1209,68 x 0,25 = 302,42 euroa. Seuraavalle vuodelle jää vähennettävää 907,26 euroa.
  • Vähennys 2. toisena vuonna on jälleen 25 %: Jäljellä oleva 907,26 euroa on alle 1200 e, joten voit vähentää koko loppuhinnan verotuksessa

Jos hankintahinnasta olisi ollut jäljellä yli 1200 euroa, olisit voinut vähentää verotuksessa jälleen 25 % jäljellä olevasta tietokoneen hinnasta. 

Jos tietokone hajoaa ja poistetaan käytöstä, voit vähentää koko jäljellä olevan arvon verotuksessa kerralla summasta riippumatta.

Vuosina 2024-2025 voit tehdä toiminimen veroilmoituksessa kaksinkertaisen poiston kalliimmasta tietokoneestasi

Mainittakoon vielä, että verovuosina 2024-2025 voit tehdä hankkimistasi koneista ja kalustosta enintään kaksinkertaisen poiston.

Tämä johtaa siihen, että lopullisessa verotuksessa voit todellisuudessa vähentää tietokoneen ostohinnan kokonaisuudessaan verotuksessa mainittuina vuosina kerralla, vaikka se maksaisi 1200-2400 euroa.

Toiminimesi kirjanpidossa 1200-2400 euron arvoista tietokonetta ei kuitenkaan käsitellä "kuluna" vaan se vähentää verotustasi kirjanpidossa poiston kautta.

Mitä jos olet tietokoneen tehokäyttäjä ja toiminimesi tietokone hajoaa joka kolmas vuosi?

Jos tietokoneesi todennäköinen taloudellinen käyttöikä on alle 3 vuotta, voit vähentää ostokulun kerralla toiminimesi verotuksessa, vaikka se maksaisi yli 1200 euroa. 

Jos vähennät kalliimman tietokoneen ostokulun kerralla, varaudu perustelemaan verottajalle, että tietokoneesi todennäköinen taloudellinen käyttöikä on enintään 3 vuotta.

Lyhyesti | Toiminimi ja tietokoneen vähentäminen verotuksessa 1-5

  1. Voit vähentää toiminimesi käytössä olevan tietokoneen ostohinnasta joko 50 % tai 100 %. Vähennysosuus riippuu siitä, käytätkö tietokonetta alle puolet vai vähintään puolet työssäsi
  2. Enintään 1200 euron arvoisen tietokoneen ostohinnan vähennät kokonaisuudessaan kerralla veroilmoituksellasi
  3. Yli 1200 euron tietokoneen vähennät toiminimen verotuksessa osissa, aina 25 % kerrallaan jäljellä olevasta arvosta "menojäännöspoistona". Kun jäljellä oleva arvo on enintään 1200 euroa, voit vähentää loppuosuuden kerralla
  4. Jos tietokoneen todennäköinen käyttöikä on alle kolme vuotta, voit vähentää koko hinnan aina kerralla
  5. Jos tietokone poistetaan käytöstä, voit vähentää koko loppusumman kerralla 

Ota tästä oma kirjanpitäjä toiminimellesi!

Lue lisää