Kettu on perimässä maksua rotalta kaupungin öisellä kadulla

Mikä on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL?

Suomessa on monia erilaisia eläkejärjestelmiä ja yrittäjien YEL-järjestelmä on yksi niistä.

Yrittäjien eläkemaksut kerätään erikseen muista eläkemaksuista suoraan yrittäjiltä tai heidän yrityksiltään.

Yrittäjien eläkemaksu on maksu, jonka yrittäjät maksavat eläkevakuutuksestaan. Maksun tarkoitus on kattaa eläkkeen maksaminen yrittäjälle hänen jäätyään eläkkeelle.

Yrittäjien eläkemaksu on myös osa yrittäjien saamaa sosiaaliturvaa ja se on vähennyskelpoinen yrittäjän verotuksessa.

Tässä postauksessa käyn läpi, miten yrittäjien eläkemaksuja määritellään ja mikä on YEL-työtulo. Kerron myös, miten voit yrittäjänä vaikuttaa omiin eläkemaksuihisi.

Mikä on YEL-työtulo?

YEL-työtulo on yrittäjien eläketurvan perusta. Se määritetään usein yrittäjän arvioituun ansiotasoon perustuen, yrittäjän työtulo ei kuitenkaan ole sama asia kuin tulo, jonka yrittäjä rahana saa.

YEL-työtulon määrä saattaa vaihdella ja se on vähintään tietyn määrän, jota kutsutaan YEL-työtulon alarajaksi. 

YEL-työtulon määrittämiseen vaikuttavat mm. yrittäjän työssäkäynnin määrä ja toiminimen arvioitu liikevaihto.

Milloin YEL-vakuutus on pakollinen?

YEL-vakuutus on pakko ottaa, jos yrittäjän työpanoksen eli työtulon arvo vuodessa ylittää tietyn vuosittain vahvistettavan euromäärän. 

Jos toiminimiyrittäjän työtulon arvo jää YEL-alarajan alle, vakuutusta ei tarvitse ottaa lainkaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee vuosittain nettisivuillaan tiedotteen, kun työeläkemaksut ja työtulon alaraja seuraavalle vuodelle on vahvistettu. Eläkevakuutusyhtiöt julkaisevat samat tiedot myös omilla sivuillaan.

Mitkä ovat YEL-työtulon minimimäärät?

Vahvistetut YEL-työtulon vähimmäismäärät:

 • Vuoden 2024 YEL-vakuutuksen minimi työtulo on 9 010,28 euroa/vuosi

Tämä tarkoittaa sitä, että jos haluat maksaa YEL-maksua minimimäärän, voit pyrkiä määrittämään työtulosi arvon kunkin vuoden vahvistetulle minimisummalle.

Vuonna 2024 YEL-vakuutuksien maksuihin kohdistuu enemmän valvontaa ja työtulon määrää tullaan seuramaan enemmän kuin aiemmin. 

Kuinka nopeasti YEL-vakuutus täytyy ottaa yritystoiminnan aloittamisen jälkeen?

YEL-vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta, jos YEL-tuloraja vuoden aikana ylittyy. 

Jos haluat maksaa toiminnan alussa vähemmän, otat YEL-vakuutuksen vasta noin neljän kuukauden kuluttua toimintasi aloittamisesta. Tällöin on todennäköisesti varmistunut, että yritystoimintasi tosiaan jatkuu ainakin jonkin aikaa.

Tässä artikkelissa seuraavaksi:

 • Miten YEL-työtulo määritetään?
 • Miten eläketurvakeskus määrittää työtulon?
 • Vastaako YEL-työtulo sitä, että joku muu tekisi palkattuna saman työn?
 • Mitä tapahtuu, jos yrittäjä ei ota YEL-vakuutusta, vaikka siihen olisi velvollisuus?
 • Kannattaako YEL-työtulo asettaa minimiin?
 • Mitä muutoksia YEL-vakuuttamiseen tuli vuonna 2023?
 • Miten voit varautua YEL-maksun muutokseen?
 • Miten Henrik von Fyffendahl varautuu YEL-muutokseen?

Miten YEL-työtulo määritetään? Mikä on YEL-vakuutuksen työpanoksen arvo?

Toiminimellä yrittävän YEL-työtulo ei ole virallisesti sama asia kuin yrittäjän tai yritystoiminnan verotettava tulo

Joka tapauksessa, käytännössä, jos verotettava tulosi yrityksestäsi vuodessa on vähintään minimissään edellä mainitun vähimmäismäärän, eläketurvakeskus ottaa sinulle pakolla vakuutuksen jälkikäteen.

YEL-vakuutuksessa määritellyn työtulon, eli työpanoksesi arvon, pystyit määrittämään toiminimelle usein itse vuoteen 2022, kunhan se oli vähintään edellä mainitun alarajan mukainen summa.

Vuoden 2023 alusta YEL-työtuloa käsittelevään lakiin tuli muutoksia ja tarkennuksia. YEL-lain uudistuksen tuomista muutoksista enemmän pian.

Yrittäjän työtulon määritteleminen on hyvin hämäräperäistä toimintaa, ja sitä se on myös vuonna 2023 tehdyn lakimuutoksen jälkeen.

Tämä johtuu siitä, että kukaan ei voi todellisuudessa tarkalleen kertoa, mikä on yrittäjän todellinen työpanos tai sen määrä.

Miten Eläketurvakeskus ohjeistaa määrittämään YEL-työtulon määrän?

Usein työpanoksen määrittelyssä käytetään perustetta, että sen pitäisi olla samalla tasolla kuin mitä maksaisi palkata joku muu tekemään yrittäjän työ

Tämä määrittely on käytännössä enemmän tai vähemmän harhaanjohtava, eikä vastaa todellisuutta, kuten eläketurvakeskus toisaalla omilla sivuillaan myöntää (linkki sinnekin tuolla alempana).

Vastaako YEL-työtulon arvo sitä, että joku muu tekisi saman työn palkattuna työntekijänä?

Yrittäjän työpanos harvoin vastaa sitä, mitä jollekulle muulle pitäisi vastaavasta työstä maksaa. Otan tästä esimerkin.

Kuvitellaan, että toiminimellä yrittävä tekee sivutoimisesti työtä 6 tuntia viikossa eli 312 tuntia vuodessa. 

Ajatellaan edelleen, että yrittäjän toimialalla työskentelevälle työntekijälle maksetaan noin 15 euroa tunnilta. 

Jos yrittäjän tilalle palkataan tekijä, hän saisi vuodessa palkkaa 4680 euroa. Tuo vuositulo jää reilusti alle YEL-työtulon alarajan. 

Kuvitellaan vielä, että yrittäjä todellisuudessa tienaakin verotettavaa tuloa vuodessa noin 30 000 euroa. Edelleen siis tekemällä sen 6 tuntia työtä viikossa.

Tämä esimerkki on hyvin lähellä erästä todellisen elämän tilannetta. Eläketurvakeskus, joka tekee valvontaa toiminimiyrittäjien tekemisistä, ei ilmeisesti usko, että tämä on mahdollista. 

Sen sijaan se hyvin todennäköisesti toteaa saamistaan verotustiedoista, että esimerkkimme yrittäjä tienaa toiminimellään sen 30 000 euroa vuodessa. 

Tämän jälkeen Eläketurvakeskus pakottaa yrittäjän ottamaan YEL-vakuutuksen, koska sen mielestä yrittäjän työpanos, ja sen arvo, ylittää YEL-alarajan.

Tämä ilmaistaan edellä mainitun linkin takaa löytyviltä Eläketurvakeskuksen sivuilla seuraavasti (lihavointi lisätty):

Yritystoiminta vakuutetaan, kun yrittäjän YEL-työtulo (työpanoksen arvo) nousee yli vuosittaisen alarajan, vaikka yritystoimintaan käytettävä ajallinen työpanos jäisikin pieneksi.

Toiminimiyrittäjän työpanos ei esimerkissämme koskaan ollut

Toiminimiyrittäjän työpanos ei esimerkissämme koskaan ollut lähelläkään YEL-alarajaa, jos vertailukohtana käytetään "jonkun palkkaamista tekemään sama työ". 

Toiminimiyrittäjällä on silti velvollisuus ottaa yrittäjän eläkevakuutus ja maksettava YEL-maksua. Tilanne on siis kaikkea muuta kuin mustavalkoinen.

Mitä tapahtuu jos et ota YEL-vakuutusta, vaikka sinulla olisi siihen velvollisuus?

Jos verotettavat tulosi ylittävät edellä mainitun YEL-alarajan, eläketurvakeskus ottaa sinulle pakolla vakuutuksen valitsemastaan vakuutusyhtiöstä, oli todellinen työpanoksesi mikä tahansa. 

Näin ollen vaikka verotettava tulosi ei laillisesti olekaan peruste YEL-vakuutuksen pakollisuudelle, käytännössä se on. Sinulle ei anneta muuta vaihtoehtoa.

Joten, jos toiminimesi verotettava tulo ylittää YEL-alarajan, vakuutus on pakollinen.

Työpanoksen arvo voitiin vuoden 2022 loppuun saakka usein määrittää työtulon alarajalle yrittäjän niin halutessa.

Jos toiminimesi verotettava tulo jää YEL-rajan alle, vakuutusta ei tarvitse ottaa lainkaan.

Onko YEL-työtulon arvo ollut järkevää asettaa alimmalle mahdolliselle tasolle? 

Tämä on kokonaan toinen kysymys, joka riippuu toiminimiyrittäjän olosuhteista. 

Yrittäjä on voinut maksaa pienintä mahdollista YEL-maksua määrittämällä työtulonsa alarajalle. 

Moni yrittäjä on kokenut näin säästävänsä rahaa varsinkin yrittämisen alkuvaiheessa. Toiminimellä yrittävälle tästä on mahdollisesti haittaa tulevaisuudessa.

Tämä johtuu siitä, että YEL-maksu määrittää useita muita yrittäjän mahdollisia sosiaaliturvamaksuja. 

Jos maksat YEL-maksua vähemmän, saat sen perusteella vähemmän. 

Jos joskus tarvitset sosiaalitukia, kuten työttömyyspäivärahaa tai tulet työkyvyttömäksi, saat vähemmän korvauksia, jos olet maksanut minimimaksua.

YEL-maksun suuruus vaikuttaa korkeammilla maksutasoilla myös vanhuuseläkkeen määrään. Merkittävä osa yksinyrittäjistä ei koskaan saavuta kyseistä eläkekertymää lisäävää työtulon tasoa.

Kysymykseen maksun "oikeasta" tasosta liittyy paljon enemmänkin. Joku saattaa ajatella sijoittavansa rahansa paljon paremmin itse, kuin maksamalla korkeampaa yrittäjän eläkevakuutusta. Näin saattaa hyvinkin olla. 

Jokainen yrittäjä joutui vuoden 2022 loppuun saakka tekemään oman päätöksensä YEL-työtulon määrästä, johon tuleva vakuutusmaksu perustuu. 

Vuoden 2023 alustakin yrittäjän on ollut erittäin hyödyllistä miettiä oman YEL-työtulonsa määrää, eikä suhtautua siihen välinpitämättömästi.

YEL-uudistuksen lista | Mitä muutoksia YEL-maksuihin ja yrittäjän eläkelakiin tuli uudistuksen myötä 1.1.2023?

Suomen hallitus esitti muutoksia yrittäjien eläkelakiin vuoden 2023 alusta ja nämä muutokset menivät pääosin läpi lain käsittelyssä.

Jotkin YEL-työtulon määritykseen liittyvät tekijät pysyivät samoina kuin aiemminkin, osa taas muuttui uuteen lakiesitykseen.

Hallituksen uudistusesitys yrittäjän työtulon ja YEL-maksun määrittelemiseen vuoden 2023 alusta alkaen oli varsin pitkä, joten tässä olennaisia poimintoja toteutuneesta muutoksesta:

 1. Yrittäjän työtulon määrästä tehdään säännöllistä seurantaa
 2. Työtulon määrää saatetaan tarkistaa ylös- tai alaspäin
 3. YEL-työtulon määrästä tehtävälle päätökselle on esitettävä perustelut ja miksi tiettyyn työtulon määrään on päädytty
 4. Työtulon tulisi vastata saman alan yleistä ansiotasoa
 5. Yrittäjän ammattitaito vaikuttaa työtulon määrittelyyn
 6. Yritystoiminnan laajuus vaikuttaa työtulon määrään
 7. Yrittäjän mahdollisen työntekijän palkkataso vaikuttaa työtulon määrittämiseen
 8. Työpanoksen arvon on tarkoitus vastata "palkkaa, joka olisi kohtuudella maksettava, jos yrittäjän työn tekisi joku toinen yhtä ammattitaitoinen henkilö yrittäjän sijasta, tai palkkaa, joka keskimäärin vastaa kyseisestä työstä maksettua korvausta"
 9. Yrityksen saamaa tuottoa ei pitäisi käyttää työtulon määrittämisessä 
 10. Päätettäessä yrittäjän työtulon määrästä, huomioon tulisi ottaa työhön käytetty viikoittainen tuntimäärä tai sivutoiminen yrittäjyys
 11. Työtulon määrä tarkistettaisiin jatkossa joka 3. vuosi ja sitä voidaan muuttaa
 12. Eläkeyhtiösi tekee ehdotuksen uudeksi yrittäjän työtuloksi ja sinulla on 2 viikkoa aikaa antaa haluamiasi lisätietoja. Jos et anna lisätietoja, ehdotus astuu voimaan

Lain voimaantulon jälkeen alettiin vuoden 2023 aikana alimmaksi asetettuja YEL-työtuloja eli alle 15 000 euron työtulojen perusteita selvitellä ensin. Tämä koski tuhansia yrittäjiä.

Miten voit varautua lakimuutokseen ja YEL-työtulojesi selvittämiseen?

Jos olet asettanut YEL-työtulosi työpanostasi vastaavaksi, sinulla ei pitäisi olla ongelmia lakimuutoksen jälkeenkään.

Jos maksamasi YEL on eläkelaitoksen mielestä liian alhainen työpanokseesi nähden, YEL-maksusi saattoi nousta jopa tuhansien eurojen edestä vuodessa

Tämä saattaa vaikuttaa yritystoimintasi kannattavuuteen ja mahdollisuuksiisi jatkaa yrittäjänä.

Seuraavassa on mahdollisia YEL-muutoksen tuomia tilanteita:

 1. Jos maksat korkeampaa YEL-maksua kuin työpanoksesi arvo: Muutoksia tuskin tuli, voit edelleen maksaa korkeampaa maksua
 2. Jos maksamasi YEL on työpanostasi vastaavalla tasolla: Muutoksia ei pitäisi tulla, varaudu kuitenkin perustelemaan työpanoksesi määrittely, jos eläkelaitos on eri mieltä näkemyksesi kanssa
 3. Jos olet osa-aikainen tai sivutoiminen yrittäjä: Varaudu esittämään hyvät perustelut sille, miksi YEL-työtulosi on alhaisemmalla tasolla
 4. Jos maksat selkeästi alhaisempaa YEL-maksua kuin työpanoksesi edellyttää: Varaudu maksamaan työpanoksesi mukaista yrittäjäeläkemaksua ja laskemaan vastaavasti tulo- ja elintasoasi
Lue lisää YEL-lakimuutoksen vaikutuksista sinuun:

Jos muutit YEL-työtuloa merkittävästi kolmen vuoden aikana ennen vuotta 2023, se antoi sinulle tämän hetken tiedon mukaan 3 vuotta lisäaikaa varautua tulevaisuuteen. Tämän jälkeen työtulojesi määrää tarkistetaan uudelleen.

Miten Henrik von Fyffendahl varautui YEL-muutokseen?

Henrik von Fyffendahlin liiketoiminta on ollut jo aiemminkin erittäin kannattavaa. Hän on keskittänyt liiketoimintansa kahdelle eri alalle, ja niiden sisälläkin hän on keskittynyt siihen, mistä saa parhaat katteet.

Toisin sanoen Henkka tekee sitä, mistä saa parhaiten rahaa mahdollisimman pienellä YEL-työpanoksella. Lisäksi hänen tarjoamilleen tuotteille on siinä määrin kysyntää, että hän kykenee pitämään hinnat korkealla. 

Laskeakseen YEL-lain mukaista työpanosta lisää Henrik

 • Käyttää mahdollisimman paljon hyödykseen aikaa säästävää tekniikkaa
 • Myy paketti- ja urakkahinnoilla
 • Käyttää mahdollisuuksien mukaan alihankkijoiden palveluita ja myy ne eteenpäin osana tuotettaan

Näiden toimien johdosta Henrikin YEL-työpanos jää alhaiseksi, mutta hänen saamansa tulo työpanokseen nähden on erittäin hyvä. 

Koska YEL-maksua virallisesti määrittää työpanos, eikä suinkaan Henrikille yritystoiminnastaan käteen jäävä raha, hän otti yhteyttä eläkevakuutusyhtiöönsä. 

Ilmoituksessaan hän pyysi muuttamaan jossain määrin YEL-työtuloaan ja ilmoitti perusteeksi vähäiset viikkotyötunnit.

Ilmoituksen YEL-työtulon muutoksesta hän teki helposti ja nopeasti eläkeyhtiön verkkopalvelussa. Eläkeyhtiö vastasi seuraavana päivänä ja hyväksyi muutoksen kyselemättä mitään sen kummempia.

Yel-vakuutus lyhyesti

 • YEL-maksulla pyritään kattamaan eläkkeen maksaminen yrittäjälle hänen jäätyään eläkkeelle
 • YEL-maksu on vähennyskelpoinen verotuksessa
 • YEL-työtulo määritellään usein yrittäjän arvioituun ansiotasoon perustuen, mutta se ei ole sama asia kuin rahana yritystoiminnasta saatu tulo
 • YEL-vakuutus on pakollinen, jos yrittäjän työtulon arvo ylittää tietyn vuosittain vahvistetun euromäärän
 • Vuonna 2024 YEL- minimi työtulo on 9 010,28 euroa/vuosi
 • Vuodesta 2023 alkaen YEL-vakuutuksiin tuli enemmän valvontaa ja työtulon määrää tullaan seuraamaan useammin

Ota tästä oma kirjanpitäjä toiminimellesi!

Tutustu myös näihin