Andre Bark ja Penny Swineheart Andrew'n työhuoneessa

Toiminimen työhuonevähennys todellisten kulujen mukaan on hyödyllinen veroetu, joka jokaisen yrittäjän kannattaa ymmärtää ja käyttää. Erityisesti tämä soveltuu kun asut itse omistamassasi omakotitalossa.

Toiminimen eli elinkeinonharjoittajan työtilan verovähennyksen perusasioita olen käsitellyt aiemmin laajasti. Lyhyesti sanottuna voit joissakin tilanteissa yrittäjänä päättää itse, teetkö vähennyksen työtilasta kaavamaisena vai todellisten kulujen mukaisena.

Kaavamaisen työhuonevähennyksen euromäärät verohallinto vahvistaa vuosittain. Niihin löydät euromäärät edellä olevan linkin kautta.

Jos sinulla on mahdollisuus tehdä verovähennys todellisten kulujen mukaan, voit laskea asunnon tai omakotitalon maksuista paljonko saat vähennystä. 

Toiminimen työhuonevähennys todellisten kulujen mukaan on verovähennys, jolla toiminimiyrittäjä voi vähentää toteutuneiden työtilaan liittyvien menojen määrän verotuksessa. Se on omakotitalossa asuvalle yrittäjälle yleensä kannattavampi vaihtoehto kuin kaavamainen työhuonevähennys.

Kuten tulet pian näkemään, tietyissä olosuhteissa laskelma työhuoneena käytettävän tilan todellisista kuluista on verotuksessa erittäin kannattavaa verrattuna yrittäjän kaavamaiseen työhuonevähennykseen.

Katsotaanpa tilannetta, jossa elinkeinonharjoittajan työtilan verovähennys todellisten kulujen mukaan maksaa vaivan, vaikka laskemista hieman tuleekin.

Toiminimen työhuonevähennys kun asut itse omistamassasi omakotitalossa

Kun asut omistamassasi kiinteistössä, verottaja tarjoaa sinulle edellä mainittua kahta mahdollisuutta verovähennyksen tekemiseen.

Kaavamainen työhuonevähennys tehdään taulukon mukaan. Verohallinto päättää vuosittain taulukon kiinteät euromäärät, joilla yrittäjä voi tehdä verovähennyksen. 

Vaikka työhuonevähennys on helppo tehdä tällä tavoin, se harvoin antaa päätoimiselle yrittäjälle parhaan mahdollisen veroedun. Työhuonevähennys todellisten kulujen mukaan on usein merkittävästi suurempi, jos asut omakotitalossa.

Kaavamainen työhuonevähennys omassa kiinteistössä asuvalle onkin usein välinpitämättömämmän yrittäjän nopea ratkaisu, kannattavaa se ei välttämättä ole. 

Jotta tilanne on helpompi ymmärtää, katsotaanpa käytännön esimerkki omakotitalossa asuvan yrittäjän työhuonevähennyksestä todellisten kulujen mukaan.

Mitä kuluja voit sisällyttää todellisten kulujen mukaan tekemääsi toiminimen työhuonevähennykseen omakotitalossa?

Todellisten kulujen mukaan tehtävä elinkeinonharjoittajan työhuonevähennys omakotitalossa voi sisältää useita erilaisia kuluja.

Verottajan ohjeessa "tulonhankkimiskulut ansiotuloista" kohdassa 4.4 luetellaan esimerkkejä työhuonevähennykseen mahdollisesti sisällytettävistä kuluista:

 • Vuokrat
 • Valaistuksen kulut
 • Lämmityskulut
 • Korjauskulut
 • Siivouskulut
 • Rakennuksen (omakotitalon) hankintamenon poisto
 • Työhuoneen kalustus, kuten tuoli ja pöytä

Tästä listasta voit havaita, että osuus todella monista suoranaisesti oman asunnon tai omakotitalon käyttämiseen liittyvistä menoista on vähennyskelpoista verotuksessa, jos sinulla on mahdollisuus todellisten kulujen mukaan tehtävään vähennykseen.

Mitä omakotitalon laskuja voit sisällyttää työhuonevähennykseen todellisten menojen mukaan?

Käytännössä työtilan todelliset kulut sisältävät osuuden ainakin seuraavista omaan kiinteistöösi liittyvistä laskuista ja maksuista:

 • Vuokrat
 • Kiinteistövero
 • Sähkölaskut [Katso nyt: Miten maksimoit sähkölaskun vähentämisen yrittäjänä omakotitalossa?]
 • Muusta mahdollisesta lämmitysmuodosta aiheutuvat laskut; puu, kaukolämpö tai maalämpö
 • Talon vuosikorjausten ja huoltamisen kulut (peruskorjaus ei sisälly tähän)
 • Pääasiassa työhön käytettävät kalusteet, kuten pöytien ja tuolien ostohinnat (pääasiassa verotuksessa yleisesti vähintään 50 % käyttöä, vertaa toiminimen tietokoneen vähentäminen)
 • Rakennuksen arvon alentuminen ostohetkestä eli hankintamenon poisto

Näiden todellisten kulujen verovähennyksen ansiosta työhuonevähennys omakotitalossa asuessa kasvaa helposti paljon suuremmaksi kuin verottajan kaavamainen taulukon mukainen verovähennys, joka on kaikille sama riippumatta olosuhteista.

Omakotitalon poistolla on valtava merkitys tehtäessä työhuonevähennys todellisten kulujen mukaan

Toisin kuin omistaessasi asunto-osakkeen eli yleensä asunnon kerrostalosta, itse omistamassasi omakotitaloussa asuessasi voit vähentää verotuksessa rakennuksen arvosta niin sanotun poiston.

Poisto tarkoittaa omistamasi talon kirjanpitoarvon alentumista. 

Arvon alentuminen ei kerro omakotitalon todellista arvoa vaan arvon alentuminen tapahtuu verottajan määrittämän maksimimäärän mukaan, joka kiinteistöjen kohdalla on 4 % vuodessa. 

Omakotitalon todellinen myyntiarvo saattaa samana aikana jopa nousta, mutta sillä ei työhuonevähennyksen kannalta ole merkitystä.

Rakennuksen poisto toimii esimerkiksi 300 000 euron arvoisessa talossa seuraavasti:

 • Omakotitalon ostohinta eli hankintahinta on 300 000 e
 • Ensimmäisenä vuonna vähennetään poistona 4 % eli 12 000 euroa, talon arvoksi kirjanpitoon jää 288 000 euroa
 • 12 000 euroa merkitään kirjanpitoon tai muistiinpanoihisi omakotitalon "kuluna"
 • Toisena vuonna vähennetään talon jäljellä olevasta arvosta kuluna jälleen 4 % eli 0,04 x 288 000 = poisto 11 520 euroa
 • Jäljellä oleva omakotitalon arvo kirjanpidossa on 276 450 euroa
 • Kolmantena vuonna vähennetään 4 % lisää poistona eli 0,04 x 276 450 = poisto 11 058 euroa
 • Jäljellä oleva talon kirjanpitoarvo 265 392 e

Samalla tavoin omakotitalon arvosta jatketaan poistojen tekemistä vuosittain niin kauan, kuin talolla on jäljellä olevaa arvoa.

Jos omakotitaloon tehdään perusparannusta eli siitä tehdään parempi kuin aiemmin, sen kustannukset lisätään talon kirjanpitoarvoon, josta vuosipoistoja edelleen jatketaan.

Koska nämä vuosittaiset poistot lasketaan työhuonevähennyksessä omakotitalon kuluiksi, ne lisäävät merkittävästi verotuksessa vähennettävien toiminimen kulujen määrää. Tämä tietenkin alentaa toiminimen verotusta yrittäjän asuessa omassa talossaan, jossa hänellä on käytössään työtila.

Muut korjaukset eli omakotitalon ylläpito- tai vuosikorjaukset vähennetään talon kuluina normaalisti menoina.

Katsotaan käytännön esimerkki työhuonevähennyksestä todellisten kulujen mukaan.

Esimerkki toiminimen työhuonevähennyksestä omakotitalossa asuessa

Kuvitellaan, että sinulla on toiminimi ja asut 150 neliön omakotitalossa. Olet päätoiminen yrittäjä ja sinulla ei ole muuta toimitilaa käytössäsi.

Teet paljon töitä kotona ja päätät ottaa toiminimesi työkäyttöön 30 neliön osuuden talosi pinta-alasta. Tämä on liiketoimintasi kannalta hyödyllistä, koska toisinaan tapaat joitakin asiakkaitasi kotisi yhteydessä olevassa työtilassa.

Saatat ehkä jopa pitää pienimuotoisia palavereita joidenkin asiakkaidesi kanssa tai edustustilaisuuksia muutamille mahdollisille tuleville asiakkaille.

Esimerkkimme omakotitalon eli koko kiinteistön kulut:

 • Sähkölasku 2640 e/vuosi
 • Lumenauraukseen liittyvät kulut 200 e/vuosi
 • Puilla lämmittämisen kulut varaavassa takassa sähkön kulutuksen lisäksi 700 e/vuosi
 • Talon ostohinta 290 000 e, josta vuosittainen poisto 4% kuluvana vuonna 11 600 e

Yhteensä kaikki esimerkin maksut ja kulut: 15 140 euroa/vuosi.

Miten suuri ero esimerkin työhuonevähennyksen määrään tulee riippuen siitä, valitsetko todelliset kulut vai kaavamaisen vähennyksen?

Toiminimen pääosin työkäytössä oleva tila on aiemmin mainittu 30 neliötä 150 neliöstä. Näin ollen työhuonevähennyksen euromäärä koko omakotitalon kuluista on 15 140 e / 150 x 30 = 3 028 euroa. 

Maksimaalinen kaavamainen työhuonevähennys olisi 920 euroa (verovuosi 2021). Näin ollen toiminimen työhuonevähennys todellisten kulujen mukaan on noin 3 kertaa enemmän.

Tämä saattaa merkitä maksettavan veron määrässä satojen eurojen eroa vuodessa. Omakotitalossa asuessa sinun kannattaa todella laskea, paljonko saisit työhuonevähennystä todellisten kulujen mukaan, sen sijaan, että tyytyisit taulukon mukaiseen verovähennykseen.

Jos työtilan koko isompi, verovähennettävä osuus kuluista kasvaa. Jos se taas on pienempi, verovähennyskin pienenee.

Tee verottajan varalle selvitys todellisista omakotitalosi kuluista työhuonevähennystä varten

Jos havaitset, että sinun kannattaa tehdä työhuonevähennys todellisten kulujen mukaan, ole valmis pyydettäessä esittämään kuluista selvitys.

Verottajan ohjeessa todetaan selvityksestä seuraavasti: 

Vähennyksen saaminen edellyttää, että kuluja on tosiasiassa syntynyt ja verovelvollinen pystyy esittämään niistä pyydettäessä selvityksen.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että säilytät laskut ja maksukuitit koko talon kuluista. Sisällytä kuluihin laskelma omakotitalon arvon 4 % arvon alentumisesta eli poistosta. Tarvitset laskelmaa poiston määrästä tulevinakin vuosina, kun vähennät poistamatonta osuutta edelleen (katso aiempi esimerkki).

Varo tekemästä verovähennystä kahteen kertaan - ensin muualla ja sitten työhuonevähennyksessä, paitsi jos...

Verottajan ohjeessa työhuonevähennyksestä todellisten kulujen mukaan on maininta, että et voi vähentää osana työhuonevähennystä samoja kuluja, joita vähensit jo muualla. Sama kuitti kuluista ei voi tietenkään olla kahdessa eri paikassa verovähennyksenä.

Taloustaidon artikkelissa "Tuotan ja myyn omaa sähköä" (lehden nro 7/22, päiväys 10.8.2022, sivu 38) mainitaan kuitenkin kotitalousvähennykseen liittyen kiinnostavasti:

Oikeus- ja verotuskäytännössä aurinko- ja tuulisähköjärjestelmän asennus- ja ylläpitotyö on katsottu sellaiseksi työksi, jonka perusteella verovelvollisella on oikeus kotitalousvähennykseen. Siten verovelvollinen voi saada kotitalousvähennyksen esimerkiksi maksamastaan aurinkopaneelien asennustyöstä. Kyse on asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä --- Mikäli yli puolet sähköstä myytäisiin, olisi kyse Verohallinnon tarkoittamasta tulonhankkimistoiminnasta, jolloin kotitalousvähennystä ei Verohallinnon mukaan myönnettäisi."

Edellä mainittu lainaus tuo esiin mielenkiintoisen tilanteen, joka avaa verohallinnon usein käyttämää periaatetta siitä, että jostakin työvälineestä, talosta, autosta tai koneesta "yli puolet on elinkeinotoiminnan käytössä". Tätä samaa perustetta verohallinto on käyttänyt esimerkiksi seuraavissa:

Samaa periaatetta soveltamalla, kun teet työhuonevähennyksen todellisten kulujen mukaan ja työtilasi pinta-ala on alle puolet koko kiinteistön pinta-alasta, omakotitalon katsotaan verotuksessa olevan pääasiassa yksityiskäytössäsi. 

Aiheesta en ole löytänyt suoraan verohallinnon sivuilta mitään erillisohjetta, joten asia tuskin verottajaa juurikaan kiinnostaa. Jos sinulla asiasta lisää tietoa, vinkkaa aiheesta laajemmin - otan mielelläni vastaan lähdeaineistolla varustetun sähköpostin asiasta.

Näin ollen osa yksityisen kiinteistön kuluista vähennetään kotitalousvähennyksen sallimissa rajoissa ja osa saatetaan vähentää myös todellisten työhuonevähennyksen kuluina työhuonevähennyksen sääntöjen mukaisesti.

Laskelma työhuonevähennyksen määrästä todellisten kulujen mukaan kannattaa tehdä

Vaikka työhuonevähennyksen laskemisesta todellisten kulujen mukaan on jossain määrin vaivaa, se kannattaa tehdä. 

Kyse saattaa omakotitalossa asuessa olla tuhansien eurojen erossa verovähennyksen määrässä verrattuna verottajan vuosittain vahvistamaan kaavamaiseen vähennykseen.

Lue lisää