SIninen yrittäjänä toimiva sammakko puhuu kännykkäänsä

"Mulla on sulle kysymys." Kiva kun soitat muuten.

"Voinko vähentää uuden puhelimen oston toiminimen verovähennyksissä niin usein kuin haluan?" Yhden sanan vastaus: "Kyllä."

Puhelimen vähennys ostokuluna toiminimesi (tai tmi) verotuksessa on mahdollista aina kun hankit uuden puhelimen.

Tehdessäsi vähennystä puhelimen hankintahinnasta elinkeinonharjoittajan tai ammatinharjoittajan verotuksessa, ota huomioon muutamia seikkoja joista lisää pian.

Oletko puhelimen ostohinnan verovähennyksen sijaan etsimässä tietoa puhelimen käyttökulujen vähentämisestä toiminimen verotuksessa? 

Periaatteessa voit vähentää yrityksesi verotuksessa kuluina lukemattomia kuluja. Tietyissä verovähennyksissä on kuitenkin rajoituksia. Katsotaanpa, miten vähennys puhelimen ostohinnasta tapahtuu.

1. Puhelinostojesi verovähennyksen vuosittaista määrää saattaa rajata verottajan ohje työvälineiden pienhankinnoista

Verohallinnolla on ohje liikkeen- tai ammatinharjoittajan työvälineiden pienhankintoihin. Joissakin harvinaisemmissa tapauksissa se saattaa vaikuttaa toiminimesi puhelinhankintojen verovähennykseen.

Puhelin on verohallinnon ohjeessa määritetty yrittäjän työvälineeksi ja sellaisena sen voi vähentää toiminimen pienhankintana.

Lähinnä tämä vaikuttaa siihen, voitko vähentää puhelimen yhden vuoden aikana kerralla vai pitääkö puhelimen ostosta aiheutunut verovähennys jakaa useammalle vuodelle.

Voit vähentää puhelimen ostohinnan toiminimen verotuksessa kerralla, jos jompikumpi seuraavista täyttyy:

  • Arvioit käyttäväsi puhelinta enintään 3 vuotta
  • Puhelimen hankintahinta on enintään 1200 euroa (esim. verovuonna 2023)

Jos puhelimesi arvioitu käyttöikä on alle kolme vuotta, voit vähentää sen kerralla riippumatta hankintahinnasta.

Jos toiminimellesi ostettu puhelin maksaa yli 1200 euroa, siitä tulee osa yritystoimintasi käyttöomaisuutta. Sama tapahtuu, jos yhdessä puhelimen ja muiden työvälineiden ostojen kanssa pienhankintojesi arvo ylittää 3600 euroa (vuonna 2021).

Tällöin vähennät hankintavuonna puhelimen ostohinnasta 25 % ja toisena vuonna vähennät jäljelle jääneestä osuudesta jälleen 25 %.

Vuosina 2020, 2021, 2022 ja 2023 voit tehdä uusista työvälineiden hankinnoista tuplapoistoja

Toisin sanoen noiden verovuosien aikana voit vähentää kalliimmankin puhelimen arvoa verotuksessa 50 % vuodessa, kun se normaalisti olisi 25 %. Lisätietoa kaksinkertaisen poiston tekemisestä löydät edellä mainitusta verottajan linkistä.

Poistoja eli arvonalentumisia tehdään kirjanpidossa, kunnes toiminimesi puhelimen arvo yhdessä muun yritystoiminnan käyttöomaisuuden arvon kanssa putoaa kirjanpidossa alle 1200 euron, jolloin voit vähentää loppuosan kokonaan.

2. Voit vähentää toiminimesi verotuksessa kaikki tulon hankkimiseen liittyvät kulut - myös puhelimen hankintamenot

Verovähennysmahdollisuus sisältää älypuhelimesi, jos käytät sitä työssäsi eli yritystoiminnassasi. Jos soitat puheluita asiakkaille, vastaanotat asiakaspuheluita tai käytät työssäsi nettiä puhelimella, voit vähentää puhelimesi hinnan kuluna verotuksessa. 

Tämä soveltuu sekä ostohinnan arvonlisäveron vähentämiseen, että toiminimiyrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen.

Kirjanpitoosi sinun on liitettävä aina paperinen tai sähköinen kuitti puhelinhankinnastasi. Sen on oltava luettavissa useita vuosia puhelimen ostopäivän jälkeenkin. Voit saada apua tähän myös omalta kirjanpitäjältäsi.

3. Jos myyt työpuhelimesi, se on sinulle tuloa

Jos ostat uuden puhelimen ja myytkin sen myöhemmin pois jollakin hinnalla, myyntihinta on kirjattava kirjanpitoosi tuloksi. Tällöin puhelimesi myynnistä saamasi raha poistaa vastaavasti alkuperäisen vähennyksen määrän osittain tai kokonaan.

Jos päätätkin lahjoittaa käytetyn puhelimesi jollekulle, saamatta siitä rahallista korvausta tai muuta vastinetta, alkuperäinen ostohinta säilyy kokonaisuudessaan kuluna verotuksessa. Puhelimen lopullinen vähennys verotuksessa ei muutu.

4. Jos et käytä puhelintasi yrityksesi toiminnassa et voi vähentää sitä verotuksessa

Jos päätät ostaa uudet puhelimet koko perheellesi, ostohinnan vähennys verotuksessa ei ole mahdollista jos perheenjäsenesi eivät ole mukana yritystoiminnassasi. 

Jos perheenjäsenesi käyttävät puhelimiaan sinun yritystoiminnassasi, voit vähentää heille ostamiesi puhelimien hinnat kuluina toiminimesi verotuksessa. 

Vähennys edellyttää sitä, että heillä on jokin osuus myös toiminimen tulojen hankinnassa.

5. Jos puhelimesi on osittain toiminimen työkäytössä ja osittain yksityiskäytössä

Yritystoiminnan käytössä oleva puhelin on toiminimiyrittäjän työväline. Verottajan ohjeen mukaan työväline voidaan vähentää verotuksessa, jos se on pääosin työkäytössä.

Verovähennyksen hankkimastasi puhelimesta teet seuraavasti arvioidun käytön mukaan:

  • Käytät puhelinta alle 50 % yritystoiminnassa: verovähennyksen määrä on 50 % ostohinnasta
  • Käytät puhelinta yli 50 % yritystoiminnassa: verovähennyksen määrä on 100 % ostohinnasta

Prosenttiosuudet ovat samat kuin esimerkiksi yritystoiminnassa käyttämäsi tietokoneen käytöstä.

Lue lisää